Privacyverklaring

Het project elektrisch lessen en deze website wordt onderhouden en beheerd door Van Brandt. Het project is een initiatief van provincie Gelderland en het Gelders Energie Akkoord.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie we informatie doorgeven en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leest u hoe u toegang heeft tot de informatie en hoe u die verandert of verwijdert. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?

Aanmelden

Wanneer u via leselektrisch.nl informatie opvraagt, of u aanmeldt voor een nieuwsbrief, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Deze informatie is nodig om met u te kunnen communiceren en informatie te delen.

Informatie die we automatisch verzamelen

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens. In een aantal gevallen verzamelen we op leselektrisch.nl gegevens automatisch door middel van zogenaamde ‘cookies’. Het gaat dan om technische gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Lees meer over ons gebruik van cookies in het cookiebeleid.

Verstrekking gegevens aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten het projectteam inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan u uit te kunnen voeren.

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens voor andere doelen gebruiken dan wij met hen hebben afgesproken, of deze doorgeven. Wij controleren deze partijen streng om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze huidige dienstverlening of een deel daarvan wordt ondergebracht bij een andere overheid, en deze partij uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten.

Vragen, uw gegevens raadplegen, bijwerken of laten verwijderen

U heeft een aantal rechten als we uw persoonsgegevens gebruiken of willen gaan gebruiken:

  • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de provincie
  • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is
  • recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw informatie deelt met leselektrisch, hebt u altijd de mogelijkheid toegang te krijgen tot deze informatie. U kunt uw gegevens updaten, veranderen of verwijderen door contact met ons op te nemen.

Beveiliging

Het is heel belangrijk dat we er zeker van kunnen zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en laten de kwaliteit daarvan regelmatig door een onafhankelijke derde partij controleren.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie Accepteren